Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Konfirmanter banker på

Tirsdag 20. mars fra kl 17 gjennomfører konfirmantene med foreldre og andre voksne som sjåfører den årlige innsamlingsaksjonen for Kirkens Nødhjelp.

http://folldal.kirken.no/img/12_06_27_Konfirmanter/Fasteaksjon_2018_KN.jpg


Konfirmanter med sjåfører møter i kirkestua ved Folldal kirke 20. mars mellom kl. 17-17.30, og sendes ut på de 12 ulike rodene som dekker kommunen. Vi mangler fortsatt tilbakemelding fra noen foreldre, men håper å dekke de aller fleste rodene!

Pengene fra årets innsamling i Norge går til å skaffe rent vann til så mange som mulig verden over. Ved disse midlene kan Kirkens Nødhjelp bore nye vannbrønner og sette opp vannpumper så folk kan hente vann på en sikker og hygienisk måte.

(Foto: Kirkens Nødhjelp)

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 14.03.2018