Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Altertavla i Folldal forteller

Altertavla fra 1676 i Folldal kirke har motiv fra skjærtorsdag, langfredag og påskedag.


http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/Altertavle_2013.jpg
På det nederste bildet, som fremstiller nattverden, er det verdt å merke seg to ting: Disippelen som sitter like foran Jesus, er malt som en yngling, noe som er typisk for kunstens fremstilling av apostelen Johannes. Dessuten har disippelen til høyre nærmest tilskueren en pengepose i hånden. Dette er Judas, som forrådte Jesus for 30 sølvpenger. Judas var dessuten kasserer for disippelflokken, forteller bibelhistorien.

Altertavla er skåret av treskjæreren Johannes Skraastad.  

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 23.03.2018