Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke

Hausttakkefest i våre kyrkjer 16. september

Førstkomande søndag er det hausttakkefest i kyrkjene i Dalen og Folldal (kl. 11 i Dalen kyrkje; kl. 19 i Folldalskyrkja).

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/20140920_190948.jpg

Takk, gode Gud, for moder Jord,
hun gjør oss ett med alt som gror.
(Etter Frans av Assisi, 1225).

Denne vakre teksten blir sungen på hausttakkefesten  no denne helga i Dalen og Folldal. Hagelaget står for pyntinga av kyrkja.
Dei som fyller 6 år dette året, er inviterte til å ta imot ei bok på gudstenesta i Dalen (kl. 11). 6-åringane har òg ei samling laurdag kl. 11 i kyrkjestuggu ved Folldal krk. Der øver vi med morosame kostymar til gudstenesta på søndag! 
Nye konfirmantar blir òg presenterte på gudstenestene, og det er kyrkjekaffe begge stader.
(Foto: Solveig R. Elgevasslien)

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 12-09-2018
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem