Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Salme til advent

I 2009 laget Odd Nordstoga ny melodi til en gammel adventssalme av Kingo (senere oversatt av Blix).  

Nordstogas melodi står på nummer 7b i Norsk Salmebok 2013.  Det første verset er slik:  

Opp, gledest alle, gledest no
med fagnad, fred og heilag ro,
i Herren, dykkar gleda!
For Jesus, han er no så nær
og vil, då han oss heve kjær,
i kjøt og blod seg kleda.

I adventsnummeret av vårt menighetsblad vil det stå mer om denne salmen. Odd Nordstoga og Sissel Kyrkjebø har også sunget den inn sammen på plate.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Julelys.jpg

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 28.11.2018