Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Skole og kirke i samarbeid

Alle klassene ved Folldal skole har årlige besøk av presten ut fra en samarbeidsplan med 19 ulike temaer.  

Planen inneholder to forslag til tema for hvert klassetrinn (unntatt 8. trinn), f.eks. julevandring i kirken for første trinn eller menneskeverd som tema for besøk i ungdomsskolen.

På et lærermøte i starten av hvert halvår avtales besøk på de ulike klassetrinnene.

Se hele planen her.   

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 03.01.2019