Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Velkommen til barnesang, alle med barn i barnehagen

27. februar, 27. mars og 10. april inivterer menighetene i Folldal og Folldal frivilligsentral til tre musikalske samlinger i tidspunktet rundt barnehagehenting, hvor vi serverer middag og deretter koser oss med barnesang.

http://folldal.kirken.no/img/21_03_2017_Baby-/smaabarnsang/IMG_7330.JPGMiddagen blir servert mellom kl. 15.30 og kl. 16.30, før vi tar barnesangen til dessert. Vi regner med at tonene stilner kl. 17.15, og man kan ta fatt på andre aktiviteter hver til sitt. Stedet er kirkestua ved Folldal kirke.

Hele familien er hjertelig velkommen, og søsken i skolealder må gjerne ta bussen direkte til kirkestua og sette seg ned der med lekser før mat. Er de riktig heldige, kan noen av oss som er der, hjelpe til litt også, om det trengs.

I forhold til matlaging og planlegging ser vi oss nødt til å be om påmelding for alle tre gangene (27.2., 27.3. og 10.4.), så vi får et hint om hvor mange som kommer fra hver familie.
Måltidet er gratis for barna, mens prisen er kr. 50,- for de voksne. Barnesangen koster ingenting.
Send en SMS til Mari på tlf. 40 32 80 31 innen 25. februar, vi gleder oss til å høre fra dere!

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 22.02.2019