Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Maria budskapsdag - en festdag i fastetiden

9 måneder før jul markerer vi at Maria fikk besøk av engelen Gabriel med beskjed om Jesu fødsel. I år feires Maria budskapsdag 24. mars.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Bebudelsen_(Fra_Angelico).jpg

Bebudelsen:
Engelen Gabriel gjester Maria med bud om at hun skal bli mor til verdens Frelser (maleri av Fra Angelico. Foto: Wikimedia Commons).

Maria budskapsdag er egentlig 25. mars, men feires på søndagen som kommer nærmest denne datoen. Dersom påsken faller i mars, flyttes markeringen av Maria budskapsdag tilsvarende fram.

Dette er en festdag, derfor er liturgisk farge ikke lilla, som ellers i fastetiden, men hvit - fargen for fest og glede.

Søndag 24. mars er det ikke gudstjeneste i våre kirker i Folldal, men alle er velkommen til Alvdal kirke kl. 11. Søndagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet (1,39-35), og handler om at Maria besøker sin slektning Elisabet "oppe i fjellbygdene". Elisabet var gravid i sjette måned, og da hun hørte Marias hilsen, "sparket barnet i magen hennes av fryd".

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 20.03.2019