Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Mange solister deltar på påskens gudstjenester

På orgelgalleriet har organist Irina Grechaniuk med seg både sangere og instrumentalister under gudstjenestene i Dalen (bildet) og Folldal i påsken.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Dalen_Kyrkje/Galleri__Dalen_krk.JPG
Under gudstjenesten skjærtorsdag kveld kl 19.30 her i Dalen kyrkje synger Sigrun O. Aaseng, og Olaug Ryen spiller trompet.

I Folldal kirke langfredag kl 11 deltar Åshild Sveen Gussgard på fløyte.
 

På påskedagsgudstjenesten i Folldal kirke kl 11 synger Sunniva Solly, Sigrun O. Aaseng, Oddfrid Eriksrud og Ola Eriksrud, mens Olaug Ryen deltar på trompet. Om kvelden påskedag i Dalen kyrkje kl 19.30 deltar også Sigrun og Åshild med sang og musikk.
  

Velkommen til meditasjon, musikk, sang og forkynnelse i påsken!   

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 17.04.2019