Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Samtalegudstjeneste 5. mai

Det nærmer seg vårens konfirmasjoner. 5. mai kl. 11 er det samtalegudstjeneste med konfirmantene i Folldal kirke.  

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Andakt.jpg


I løpet av gudstjenesten blir det framført et lite dramastykke om Jesu fristelse i ørkenen. Deretter blir det en samtale (i gamle dager kalt "overhøring") om sentrale kunnskapsspørsmål i den kristne tro, som for eksempel: Hvordan lyder det åttende budet? Hvorfor kalles Joh 3,16 "den lille bibel"? Hva var det siste Jesus sa på korset ifølge Johannesevangeliet?

Under gudstjenesten deltar konfirmantene også med lystenning under forbønnen og assistanse under nattverdforberedelsen.

(Bildet nedenfor er tatt under en konfirmantsamling tidligere i vår, da detaljer av altertavla ble studert)

http://folldal.kirken.no/img/12_06_27_Konfirmanter/s_8_Med_blikket_vendt_mot_paske.JPG

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 26.04.2019