Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke

Samtalegudstjeneste 5. mai

Det nærmer seg vårens konfirmasjoner. 5. mai kl. 11 er det samtalegudstjeneste med konfirmantene i Folldal kirke.  

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Andakt.jpg


I løpet av gudstjenesten blir det framført et lite dramastykke om Jesu fristelse i ørkenen. Deretter blir det en samtale (i gamle dager kalt "overhøring") om sentrale kunnskapsspørsmål i den kristne tro, som for eksempel: Hvordan lyder det åttende budet? Hvorfor kalles Joh 3,16 "den lille bibel"? Hva var det siste Jesus sa på korset ifølge Johannesevangeliet?

Under gudstjenesten deltar konfirmantene også med lystenning under forbønnen og assistanse under nattverdforberedelsen.

(Bildet nedenfor er tatt under en konfirmantsamling tidligere i vår, da detaljer av altertavla ble studert)

http://folldal.kirken.no/img/12_06_27_Konfirmanter/s_8_Med_blikket_vendt_mot_paske.JPG

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 26-04-2019
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem