Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Valg av nytt menighetsråd og sokneråd

8. og 9. september er det kirkevalg, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Valg_2019_ill_1.JPGTil Folldal menighetsråd skal det velges 6 medlemmer, mens det til Øvre Folldal sokneråd skal velges 4 medlemmer. Til begge rådene skal det også velges 5 varamedlemmer (illustrasjonsfoto: Bård Høisen Lohn).

Nominasjonskomiteen har nominert følgende kandidater:

Folldal menighetsråd:
1. Ola Hansen Eriksrud
2. Mette Hallingbye
3. Arild Alander
4. Bente Helen Rønning Grimsbu
5. Jonny Randen
6. Kristin Kylstad Streitlien
7. Jan Kåre Lillekroken
8. Synnøve Brandsnes
9. Per Olav Eriksen
10. Åse Kristoffersen
11. Hans Oddvar Solli
12. Reidun Dalen
13. Ole Peter Berger
14. Lillian Elgvasslien
15. Odd Enget
16. Grete Kristoffersen
17. Trond Hage Bakke
18. Åshild Bøe
19. Sølvi Nordeng
20. Inger Marie Jäger

Øvre Folldal sokneråd:
1. Aud Margrethe Skomakerstuen Brendryen
2. Bjørge Dahlen
3. Marianne Borkhus Husom
4. Vegar Nystuen
5. Oddveig Nyvoll
6. Egil Eide
7. Laila Graven
8. Terje Andresen-Ulsletten
9. Mari Husom
10. Frode Brænd Nyvoll
11. Linn Silje Dahlen
12. Torkjel Brendryen

 Det er anledning til å forhåndsstemme på kirkekontoret (kommunehuset, 2. etasje) onsdagene 14., 21. og 28. august samt 4. september kl. 09.00-14.00.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 13.06.2019