Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Konfirmantpåmelding 2019/2020

Alle som begynner i 9. klasse til høsten, får tilbud om konfirmasjon tilsendt i posten ca. 20. august. 


Påmeldingsskjemaet, som også blir lagt ut på denne siden ca. 20. august, skal sendes inn innen 10. september. Høstens første samling for konfirmantene blir presentasjonsgudstjeneste 15. september kl 11.00 i Dalen kyrkje og samme dag kl 19.00 i Folldal kirke. Du kan velge mellom to konfirmasjonsdatoer, uavhengig av hvor du bor i bygda: 31. mai (pinsedag) 2020 i Folldal kirke eller 6. juni (lørdag) i Dalen kyrkje.

(Bildet: Fra konfirmantleir vinteren 2015)
http://folldal.kirken.no/img/15_03_13_Konfirmantleir_2015/Konfirmantleir_2015_005_-_Kopi.JPG

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 28.06.2019