Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Sommerens busstur

Diakoniutvalget i Øvre Folldal og Folldal menigheter inviterer til hyggelig og lærerik tur til Vågå 14. august.

http://folldal.kirken.no/img/12_08_06_Diakoni/Busstur,_til_nettsiden.jpg

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 05.07.2019