Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Boring på kirkegården

Det bores for tiden etter bergvarme på Folldal kirkegård, noe som kan medføre støy en liten periode framover.

Oljefyringsanlegget i Folldal kirke skiftes nå ut med et bergvarmeanlegg. I den forbindelse bores det tre hull i berggrunnen like ved kirken. Det legges opp til et oppvarmingsanlegg med radiatorer og viftekonvektorer, basert på vannbåren varme.

Vi ber om forståelse for de ulemper dette medfører for dere som ferdes på kirkegården.

(Foto: Frode Solly)

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/20190807_122620.jpg

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 09.08.2019