Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Resultater fra valg til nye menighetsråd

I det lokale kirkevalget 8.-9. september ble det valgt representanter til Folldal menighetsråd og Øvre Folldal sokneråd.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Kirkevalget_2019.png
Øvre Folldal sokneråd har 4 valgte medlemmer, mens Folldal menighetsråd har 6. I tillegg er soknepresten medlem i begge rådene. Det velges dessuten 5 varamedlemmer.

Disse ble valgt til våre menighetsråd (sokneråd) for perioden 2019-2023 (stemmetall i parentes):

Folldal menighetsråd:
1. Ola Hansen Eriksrud (320)
2. Bente Helen Rønning Grimsbu (317)
3. Arild Alander (307)
4. Ole Petter Berger (304)
5. Synnøve Brandsnes (295)
6. Jan Kåre Lillekroken (291)

Varamedlemmer:
1. Grete Kristoffersen (290)
2. Åse Kristoffersen (283)
3. Kristin Kylstad Streitlien (282)
4. Jonny Randen (276)
5. Per Olav Eriksen (270)


Øvre Folldal sokneråd:
1. Aud Margrethe Skomakerstuen Brendryen (131)
2. Oddveig Nyvoll (129)
3. Marianne Borkhus Husom (118)
4. Vegar Nystuen (117)

Varamedlemmer:
1. Bjørge Dahlen (116) 
 
2. Terje Andresen-Ulsletten (113)
3. Egil Eide (109)
4. Laila Graven (108)
5. Torkjel Brendryen (106)

Under kirkevalget ble det også valgt representanter til Hamar bispedømmeråd. Selve opptellingen her foregår på Hamar. Stemmesedlene ble pakket og sendt med bud i dag via Alvdal og Rendalen og videre til stiftshovedstaden i morgen.  

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 10.09.2019