Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Resultater fra valg til nye menighetsråd

I det lokale kirkevalget 8.-9. september ble det valgt representanter til Folldal menighetsråd og Øvre Folldal sokneråd.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Kirkevalget_2019.png
Øvre Folldal sokneråd har 4 valgte medlemmer, mens Folldal menighetsråd har 6. I tillegg er soknepresten medlem i begge rådene. Det velges dessuten 5 varamedlemmer.

Disse ble valgt til våre menighetsråd (sokneråd) for perioden 2019-2023 (stemmetall i parentes):

Folldal menighetsråd:
1. Ola Hansen Eriksrud (320)
2. Bente Helen Rønning Grimsbu (317)
3. Arild Alander (307)
4. Ole Petter Berger (304)
5. Synnøve Brandsnes (295)
6. Jan Kåre Lillekroken (291)

Varamedlemmer:
1. Grete Kristoffersen (290)
2. Åse Kristoffersen (283)
3. Kristin Kylstad Streitlien (282)
4. Jonny Randen (276)
5. Per Olav Eriksen (270)


Øvre Folldal sokneråd:
1. Aud Margrethe Skomakerstuen Brendryen (131)
2. Oddveig Nyvoll (129)
3. Marianne Borkhus Husom (118)
4. Vegar Nystuen (117)

Varamedlemmer:
1. Bjørge Dahlen (116) 
 
2. Terje Andresen-Ulsletten (113)
3. Egil Eide (109)
4. Laila Graven (108)
5. Torkjel Brendryen (106)

Under kirkevalget ble det også valgt representanter til Hamar bispedømmeråd. Selve opptellingen her foregår på Hamar. Stemmesedlene ble pakket og sendt med bud i dag via Alvdal og Rendalen og videre til stiftshovedstaden i morgen.  

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 10-09-2019
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem