Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Lesning fra Ruts bok i Rondaheim

På gudstjenesten 22. september er den første leseteksten fra en lite kjent bok i Bibelen.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Andakt.jpg


Ruts bok
i Det gamle testamente handler om den barnløse enken Rut som fulgte sin svigermor fra landet Moab til Betlehem i Israel og siden ble gift med Boas. Ruth er ifølge Bibelen kong Davids oldemor.
Ruts bok beskriver ellers sosiale forhold i det gamle Israel, og hvor viktig det er å ta vare på de fattige i samfunnet.

Både troen på Gud og det å ha omsorg for hverandre, er viktige verdier også i 2019!    

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 20.09.2019