Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Nye leiarar i menighetsråda

På det konstituerande møtet i Folldal menighetsråd og Øvre Folldal sokneråd i går kveld vart Bente H. Rønning Grimsbu og Aud Margrethe S. Brendryen valde som leiarar (val av leiar gjeld for eitt år om gongen).

 
http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/images.png

Frå 1. november 2019 til 1. november 2023 har våre kyrkjelege råd desse representantane (kyrkjeleg  fellesråd har konstituerande møte noko seinare, og har funksjonstid frå 1. desember):


Folldal menighetsråd:

Bente Helen Rønning Grimsbu (leiar)
Arild Alander
Ole Petter Berger
Synnøve Brandsnes
Ola Hansen Eriksrud
Jan Kåre Lillekroken
Jon Olav Ryen (geistleg representant)

Øvre Folldal sokneråd:
Aud Margrethe S. Brendryen (leiar)
Marianne B. Husom
Vegar Nystuen
Oddveig Nyvoll
Jon Olav Ryen (geistleg representant)

Folldal kyrkjelege fellesråd   
Arild Alander
Aud Margrethe S. Brendryen
Marianne B. Husom

Jan Kåre Lillekroken
Kristin Langtjernet (ordførar, kommunen sin representant)
Jon Olav Ryen (geistleg representant)

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 23.10.2019