Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Velkomne til allehelgensmesse

På gudstenesta i Folldalskyrkja no på søndag blir det mykje fin song og musikk!

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kirkegaard/Snart_allehelgensdag.jpg


På allehelgensmessa minnast vi spesielt dei som sidan førre allehelgensdag er gravlagde på Egnund, Dalen og Folldal kyrkjegardar.

Songgruppa Pumps og songkoret Ekko/Heimklang tek del, og Bente W. Kristoffersen spelar saman med organisten til salmane.

Preiketeksten er henta frå Det gamle testamentet (Jesaja 60,18-22), ei særs vakker skildring av det nye Jerusalem, eit bilete på det fullkomne livet når rettferda endeleg har sigra.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 01.11.2019