Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Velkomne til allehelgensmesse

På gudstenesta i Folldalskyrkja no på søndag blir det mykje fin song og musikk!

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kirkegaard/Snart_allehelgensdag.jpg


På allehelgensmessa minnast vi spesielt dei som sidan førre allehelgensdag er gravlagde på Egnund, Dalen og Folldal kyrkjegardar.

Songgruppa Pumps og songkoret Ekko/Heimklang tek del, og Bente W. Kristoffersen spelar saman med organisten til salmane.

Preiketeksten er henta frå Det gamle testamentet (Jesaja 60,18-22), ei særs vakker skildring av det nye Jerusalem, eit bilete på det fullkomne livet når rettferda endeleg har sigra.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 01-11-2019
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem