Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Nytt gavehefte til jubilanter i Folldal

Til 70-årsjubilanter i menighetene i Folldal har vi siden 2005 delt ut et gavehefte med kvalitetsbilder og -tekster. Nå er en ny utgave nettopp kommet fra trykkeriet.

http://folldal.kirken.no/img/./IMG_8458.JPG


Forsidebildet i den nye utgaven er tatt av naturfotograf Bjørn Brendbakken. Heftet består ellers av bilder fra blant andre Åse Engvoll, Tor Inge Oldervik og Geir Olav Slåen. Tekstene er hentet fra både lokale forfattere, nasjonale sangskatter og Bibelen.

Heftet er en offentlig publikasjon med eget ISBN-nummer, men er ikke til salgs. Det blir delt ut fortløpende til dem som fyller 70 år, så langt lageret rekker. I tillegg får selvsagt fotografer og forfattere samt rettighetshavere et eksemplar. Opplaget er beregnet å vare i mange år. 

Øvre Folldal og Folldal menigheter retter en særskilt takk til Folldal Mållag, som har gitt støtte til trykkingen.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 15.11.2019