Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Folksomt på menighetsrådsmøte i kirkestua

Folldal menighetsråd og Øvre Folldal sokneråd møttes til kurs og møte tirsdag kveld denne uka. Samme kveld  konstituerte fellesrådet seg.

http://folldal.kirken.no/img/22_11_2019_Menighetsraad/MR_med_vara_2019_II.JPG


Folldal menighetsråd,
f.v.: Ola H. Eriksrud, Jan Kåre Lillekroken, Bente Helen Rønning Grimsbu (leder), Arild Alander, Grete Kristoffersen (1. vara), Åse Kristoffersen (2. vara), Kristin Kylstad Streitlien (3. vara), Jonny Randen (4. vara), Synnøve Brandsnes, Ole Petter Berger.  

http://folldal.kirken.no/img/22_11_2019_Menighetsraad/SR_med_vara_2019_II.JPG

Øvre Folldal sokneråd
, f.v.: Oddveig Nyvoll, Aud Margrethe Skomakerstuen Brendryen (leder), Marianne Borkhus Husom, Bjørge Dahlen (1. vara), Terje Andresen-Ulsletten (2. vara), Vegar Nystuen.

Folldal kyrkjelege fellesråd består av Jan Kåre Lillekroken (leder) og Arild Alander fra Folldal menighetsråd, Marianne Borkhus Husom og Aud Margrethe Skomakerstuen Brendryen fra Øvre Folldal sokneråd, Kristin Langtjernet (kommunens representant) og Jon Olav Ryen (geistlig representant).

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 22.11.2019