Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Overnattingsgjester i Folldal kirke!

I morgen kveld samles omkring 15 sjetteklassinger med ledere i Folldal kirke og kirkestue, til lek, læring og fellesskap (LYS VÅKEN 2019).

Vi skal blant annet øve på sanger og drama til søndagens gudstjeneste, lage taco til kvelds og bake til kirkekaffen dagen etter. Og - ikke minst: Overnatte i kirken!

Et nytt kirkeår starter første søndag i advent, 1. desember. Så
dette blir en flott feiring av kirkens nyttår!


http://folldal.kirken.no/img/13_12_05_Lys_Vaaken/Lys_Vaaken_2013_web_1.JPG

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 29.11.2019