Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Kyndelsmesse i Egnund

2. februar feires kyndelsmesse ('lysmessse'), en merkedag som tidligere markerte at halve vinteren nå var gått.  

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Egnund_kapell/Egnund_kpl_vinter.jpgDet er høymesse kl 11 på kyndelsmesse i år, med påfølgende årsmøte for kapellutvalget. 

Tidligere ble det sagt at man ved kyndelsmesse skulle ha igjen halvparten av vinterforrådet av fôr, mat og brensel. Dette var derfor en svært viktig merkedag i folketradisjonen. 

Prekenteksten denne søndagen handler om en lam mann som ble firt på en båre ned gjennom taket i huset der Jesus var. De oppfinnsomme hjelperne til den syke kunne ikke komme til på grunn av folketrengselen, og brøt like godt opp noen av takplatene og fikk mannen inn i huset på den måten. Jesus roste deres tro og tillit. Så kan du kanskje tenke deg hvordan fortellingen slutter, eller....?

Kom på gudstjenesten og hør!
 

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 31.01.2020