Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Valg av liturgisk musikk i våre kirker

Kirkemøtet vedtok i 2017 ny liturgisk musikk for hovedgudstjenesten i Den norske kirke. Dette skal innføres på slutten av dette året.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Liturgisk_musikk.jpg


Etter en periode (siden 2012) med mange valgmuligheter for liturgisk musikk til gudstjenesten er nå antall musikkserier snevret inn til tre godkjente serier:

(1) Musikken som ble innført i 1977, komponert av bl.a. Trond Kverno og Rolf Karlsen. Denne var i bruk i hele Den norske kirke i perioden 1977 - 2012, og er godt kjent. 
(2) Nyere musikk fra 2017/2018 komponert av bl.a. Mari Tesdal Hinze og Tore W. Aas (se eksempel nedenfor her på siden). 
(3) Musikk fra "barnemesse" (1989) av Trond Kverno.

For Folldal betyr dette at dersom vi skal beholde vår nåværende liturgi (med musikk bl.a. av Kjell Mørk Karlsen), må vi søke dispensasjon.  

Det vil bli orientert om saken på menighetsmøtene etter gudstjenesten søndag 15. mars kl 11 i Folldal kirke og søndag 29. mars kl 19.30 i Dalen kyrkje.   

Menighetsrådet og soknerådet skal innen 15. september vedta hvilken liturgisk musikk vi skal benytte fra og med første søndag i advent 2020.  
http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Liturgisk_musikk_Agnus_Dei.jpgAv: Jon Olav Ryen   Publisert: 04.03.2020