Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Tiltak i forbindelse med koronaviruset

Den norske kirke sentralt ber alle om å følge helsemyndighetenes anbefalinger nøye.

Oppdatert informasjon om kirken og koronaviruset: Risikovurdering er viktig

Folkehelseinstituttets viktigste råd til Den norske kirke er fortsatt å følge nasjonale råd og retningslinjer, som sier at lokale forhold må avgjøres lokalt.

Samtidig har helseminister Bent Høie i dag varslet at det vil komme flere og tydeligere nasjonale retningslinjer både til befolkning og kommuner, og disse vil vi selvfølgelig da følge opp. Pressekonferansen fra Helsedirektoratet og FHI er nå utsatt fra kl 15 til kl 18 i kveld. Disse kan inneholde tydeligere råd ang arrangementer. Helsemyndighetene er opptatt av at tiltakene må være basert på de beste faglige råd, ikke på ønske om å virke handlekraftig.

Det kan også bli regionvis strengere tiltak, hvis det blir utbredt spredning i en region.

 

Det er svært viktig å foreta en risikovurdering av ulike aktiviteter og arrangement. I lenken om større arrangement på Folkehelseinstituttets nettsider ligger gode eksempler på hva man bør tenke gjennom, og det er også viktig å drøfte med kommunelege og/eller lokalt beredskapsteam. Vurderinger i forhold til matservering, transport, lengde på arrangementet og antall deltakere er blant punktene som må vurderes.

En eventuell hjemtransport av personer med symptomer fra et arrangement, for eksempel en konfirmantleir, bør tenkes gjennom. FHI understreker at slik transport må skje på «egnet måte», eller «skjermet». Det vil i praksis si i privatbil og at kollektiv transport eller fly i utgangspunktet ikke kan benyttes. Man må også ha en plan for hvordan man kan isolere personer med smitte.

Helsedirektoratet og FHI er fortsatt tydelige på at de ikke kan gi generelle råd i forhold til større arrangementer, og anbefaler derfor arrangører om å søke råd lokalt.

 

Mange menigheter har nå innført ulike tiltak, særlig knyttet til håndhilsing og nattverdutdeling.

Anbefalingene om å vaske hendene ofte, bruke antibac, forsterke renhold av kjøkken, matserveringsområder og toaletter og å unngå håndhilsing er selvfølgelig fortsatt avgjørende viktige.

 

Lenker til

Helsedirektoratets koronainfo:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus

Folkehelseinstituttets koronasider:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Folkehelseinstituttet om større arrangement og risikovurdering:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Hilsen

Ingeborg Dybvig

Kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet -Kyrkjerådet

Epost: id933@kirken.no - Kontor: +47 23 08 12 05  - Mobil: +47 47 48 16 06

www.kirken.nowww.kyrkja.no

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 11-03-2020
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem