Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke

Avlysning av kirkelige arrangement og restriksjoner ved gravferd pga. smittefare

Biskopen har i dag meddelt alle menigheter i Hamar bispedømme at alle kirkelige arrangement fra og med 12. mars til og med 5. april avlyses på grunn av fare for koronavirus.

Alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige arrangementer og opplegg
avlyses med virkning fra og med 12. mars til og med palmesøndag 5. april.


Der det er avtalt dåp i perioden, og det er er praktisk mulig for dåpsfamiliene, ønsker
biskopen at dette kan avholdes med nærmeste dåpsfamilie til stede. Maksimalt 15
personer kan være til stede.


Videre skriver Hamar biskop:

Gravferdsseremonier avholdes med kun den avdødes nærmeste familie og kun
nødvendige ansatte til stede. Maksimalt 50 personer kan være til stede.

De til en hver tid gjeldende retningslinjer fra statlige og kommunale myndigheter skal
overholdes. Hvis disse er strengere enn den anbefaling som gis av biskop, skal statlige
og kommunale myndigheters retningslinjer selvsagt følges.

Det må gis særskilt oppmerksomhet til renhold og desinfisering av alle seremonirom.

I denne situasjonen er det viktig å kommunisere at kirka vil betjene befolkningen,
herunder samtaler og soknebud. Samtidig må smittevernrådene overholdes. Biskopen
ber om at den lokale kirke vurderer å holde kirkerommet åpent i den tida det var planlagt
gudstjeneste. Dette avgjøres lokalt basert på ressurssituasjonen og må skje innenfor
rammen av nasjonale og kommunale myndigheters retningslinjer, herunder
adgangskontroll med maksimalt 15 personer til stede, holde avstand, strenge
renholdstiltak mv. Det kan der legges til rette for lystenning og bønn. Det henvises for
øvrig til NRKs radiogudstjenester og
www.kirken.no/hamar

:

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 12-03-2020
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem