Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke

Gudstjenesten med menighetens årsmøte og salmekvelden 15. mars AVLYST

Etter retningslinjer mottatt fra Hamar biskop i dag er de planlagte gudstjenester i nærmeste framtid avlyst.

Unntak fra avlysninger er dåpsgudstjeneste med bare dåpsfamilie (maks 15 personer) til stede, samt gravferder (bare nærmeste familie, maks 50 personer). Avlysningene gjelder i tidsrommet 12. mars - 5. april.

Dette betyr for vår del dette:
Gudstjenesten i Folldal kirke 15. mars og salmekvelden i Egnund kapell (bildet) samme dag utgår.
Likedan utgår den oppsatte gudstjenesten 29. mars i Rondaheim og salmekvelden i Dalen kyrkje samme dato.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Egnund_kapell/Egnund_inne_-web.JPG

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 12-03-2020
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem