Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Gudstjenesten med menighetens årsmøte og salmekvelden 15. mars AVLYST

Etter retningslinjer mottatt fra Hamar biskop i dag er de planlagte gudstjenester i nærmeste framtid avlyst.

Unntak fra avlysninger er dåpsgudstjeneste med bare dåpsfamilie (maks 15 personer) til stede, samt gravferder (bare nærmeste familie, maks 50 personer). Avlysningene gjelder i tidsrommet 12. mars - 5. april.

Dette betyr for vår del dette:
Gudstjenesten i Folldal kirke 15. mars og salmekvelden i Egnund kapell (bildet) samme dag utgår.
Likedan utgår den oppsatte gudstjenesten 29. mars i Rondaheim og salmekvelden i Dalen kyrkje samme dato.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Egnund_kapell/Egnund_inne_-web.JPG

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 12.03.2020