Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Kirkekontoret stengt for publikum

Kommunehuset, der kirkekontoret holder til, er nå stengt for publikum inntil videre. Alle henvendelser skjer på telefon evt. e-post.  

For henvendelse kontakt soknepresten, tlf 900 123 78, eller kirkevergen, tlf 974 72 767. Kommunens sentralbord vil være betjent som vanlig (62 49 10 00).
E-post (soknepresten@folldal.kirken.no; kyrkjevergen@folldal.kirken.no) kan gjerne også brukes.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 13.03.2020