Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Påskens gudstjenester avlyst

Alle planlagte gudstjenester i påsken må dessverre utgå på grunn av faren for virussmitte.


http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/paaskelilje.jpg
Dette betyr gudstjenestene i Folldal og Dalen skjærtorsdag, langfredag og første påskedag avlyses.  
Vi oppfordrer menigheten til selv å studere prekenteksten for de enkelte dagene:  

Skjærtorsdag, 9. april: Matteus 26,17-30
Langfredag, 10. april: Markus 14,26-15,37
 
Påskedag, 12. april: Lukas 24,1-9


Tekstene kan lett søkes opp her:https://www.bibel.no/Nettbibelen?

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 19.03.2020