Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Gi til årets fasteaksjon!

Den planlagte dør-til-dør-aksjonen for Kirkens Nødhjelp er avlyst. I stedet kan alle gi via VIPPS, SMS eller ved vanlig overføring til bankkonto.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Fasteaksjonen_2020.jpg


Du kan gi via vår Facebookside (https://www.facebook.com/donate/246620833137643/1063803400645818/)

eller

  • Vipps
  • 2426
  • SMS
  • VANN til 2426 (200kr)
  • Gavekonto
  • 1594 22 87493

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 27.03.2020