Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

8.968 kroner samlet inn til Kirkens Nødhjelp fra Folldal

Hjertelig takk for alle bidrag til årets fasteaksjon - som i år foregikk digitalt!

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Fasteaksjonen_2020.jpg


Pr. i dag (fredag 3. april kl 09) er kr 5.260,- kommet inn via den lokale Facebook-aksjonen, samt kr 3.708 gjennom VIPPS / SMS.
Tusen takk til alle dere som har bidratt! (Det er selvsagt fortsatt anledning til å gi, se bildet over).  

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 03.04.2020