Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Fortsatt usikker situasjon med hensyn til gudstjenester

Ifølge gjeldende retningslinjer fra offentlige myndigheter ser det ikke ut til at gudstjenester kan holdes på vanlig måte før midten av juni på grunn av koronasmittefaren.  

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Dalen_Kyrkje/Galleri__Dalen_krk.JPG
Vi håper vi kan avholde gudstjenestene etter vanlig plan fra og med søndag 14. juni (med forbehold om endringer). Inntil den tid vil det komme noen bidrag med musikk, salmer og andakter på vår Facebookside (kirkene i Folldal).  

Vi følger råd og bestemmelser fra den nasjonale kirkeledelse og bispedømmet, som igjen forholder seg til retningslinjene fra Regjeringen.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 22.04.2020