Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Kirkene i Folldal åpner for gudstjenester igjen til pinse

Fra 31. mai blir det anledning til å feire gudstjeneste igjen på tilnærmet vanlig vis.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Dalen_Kyrkje/Flaggbilde_3.jpg

Flagget til topps 8. mai ved Dalen kyrkje (foto: Mari Tallerås). 

Vi ønsker velkommen til høytidsgudstjeneste 31. mai (pinsedag) kl 11 i Folldal kirke og morgenmesse 1. juni (andre pinsedag) kl 09.30 i Dalen kyrkje.

Det er utarbeidet en smittevernveileder som gjelder for alle landets kirker. De viktigste punktene i denne er:

  1. Maksimalt 50 personer (i tillegg til medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd.).
  2. Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand).
  3. Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. a slik at pkt. b kan ivaretas.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

  1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede.
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold.
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr. 

Vi kommer til å bruke salmebøker, fordi det vil gå lang tid (mer enn14 dager) mellom hver bruk. Det vil bli satt fram dispensere / flasker med desinfeksjonsmidler ved inngangen, i koret og i sakristiene.

 En lokal smittevernplan er under arbeid, og det vil bli slått opp info for «publikum» ved alle innganger.

  

 

 

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 15.05.2020