Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Lokal smittevernplan vedtatt

De kirkelige råd har vedtatt smittevernplan for kirkene i Folldal. Dette innebærer bl.a. registrering av alle som deltar på gudstjenester og kirkelige handlinger - innenfor personvernbestemmelsene.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Dalen_Kyrkje/Dalen,_Korpartiet.jpgKorparti, Dalen kyrkje

Smittvernplanen kan du se her.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 29.05.2020