Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Øving på nye melodier til gudstjenesten

Menighetsråd, sokneråd og menighetsmøtet har nå gått inn for å bruke ny liturgisk musikk fra og med advent 2020. 25. oktober og 15. november øves det på det nye stoffet!

De nye melodiene på Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei blir presentert og øvd igjennom under salmkvelden i Folldal kirke søndag 25. oktober kl 19, og i samband med gudstjenesten i Dalen kyrkje søndag 15. november kl 11. Nedenfor ser du notene til disse fire liturgiske leddene, komponert av Maria Hinze , Magnus Beite, Torbjørn Dyrud og Tore W. Aas.
http://folldal.kirken.no/img/11_11_11_Kirkelige_handlinger/Kyrie_(Hinze).jpg


http://folldal.kirken.no/img/11_11_11_Kirkelige_handlinger/Gloria_(Beite).jpg
http://folldal.kirken.no/img/11_11_11_Kirkelige_handlinger/Sanctus_(Dyrud).jpghttp://folldal.kirken.no/img/11_11_11_Kirkelige_handlinger/Agnus_Dei_(Aas).jpg

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 01.10.2020