Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Velkommen til drop-in-dåp

Har du lyst til å døpe barnet ditt, men vil helst ha enklere ramme rundt dåpen? Eller er du voksen som har tenkt på å bli medlem i Den norske kirke? Kanskje du er ungdom og har lyst til å konfirmere deg i kirka, men er ikke er døpt? Da har du muligheten lørdag 7. november, fra kl. 11.00 til 15.00, i Tynset kirke hvor det er drop-in-dåp for alle i prostiet.

Her er det ikke nødvendig å stille i sort dress eller bunad, men kom som du er. Har du dåpskjole til barnet og vil bruke den, så gjør du det. Har dere ikke dåpskjole, kan dere få låne her i kirken eller døpe uten. 

Drop-in-dåp foregår på samme premisser som andre kirkelige handlinger, så det er ikke en lettvint-dåp, men enklere tilgjengelighet for dåp. I prostikirken på Tynset venter flere frivillige, prestene Tina Solbakken og Jon Olav Ryen og organist Karin Eline på å tilby dere drop-in-dåp. Ved ankomsten blir du tatt imot, og vi registrerer dåpen og skriver ut dåpsattest når dåpen er gjennomført. Vi gir som vanlig dåpssamtale i forkant, så en enkel men fullverdig seremoni i kirken med en musikk som skaper stemning.

Det eneste kravet til den som møter opp, er å ta med legitimasjon, ha tillatelse fra foreldre dersom man er under 15 år og stille med minst to faddere som må ha fylt 15 år. Foreldre kan ikke være faddere, og minst to av fadderne må være til stede i kirken.

Drop-in-dåp er det like stort som når det gjøres i en gudstjeneste. I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet, og vi får tilhørighet til kirken gjennom medlemskap.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 03.11.2020