Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Øving på ny liturgi i Dalen kyrkje

I forlengelsen av gudstjenesten i Dalen krk søndag 15. november tar vi en liten øvelse på de nye liturgiske melodiene!

Menighetene innen Den norske kirke kan fra 1. søndag i advent bruke én av tre godkjente serier for liturgisk musikk. Varianten som menighetene i Folldal har valgt, er i ferd med å bli øvd inn av forsangere og andre frivillige samt ansatte. Etter gudstjenesten på søndag øver vi på nytt igjennom Kyrie, Gloria og nattverdsmusikken. 

Den nye musikken tas i bruk fra første søndag i advent (gjelder vanlige høymesser, ikke familiegudstjeneste).      

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 13.11.2020