Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim
søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun

Kirkeofringer til Kirkens Nødhjelp og menighetsarbeidet i julen

Det er mulig å bruke VIPPS for å gi kirkeoffer (kollekt) både under gudstjenestene og ellers i forbindelse med julen. Bruk VIPPS 52 19 33 (for gudstjenenester i Folldal krk) eller 52 19 31 (Dalen krk), eller kontonummer 1885.17.48683. Merk betalingen hvilket formål og kirke det gjelder.

Gudstjenestene med tilhørende ofring er slik:

Julaften:
13.00  Folldal kirke. Offer til Kirkens Nødhjelp
14.30  Dalen kyrkje. Offer til Kirkens Nødhjelp
16.00  Folldal kirke. Offer til Kirkens Nødhjelp

1. juledag:
12.00  Folldal kirke. Offer til menighetsarbeidet

2. juledag:
11.00  Dalen kyrkje. Offer til menighetsarbeidet

På forhånd takk for alle bidrag! 

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 16.12.2020
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem