Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

Bibeldagen 31. januar

I Den norske kirke og flere andre kirkesamfunn markerer vi Bibeldagen på såmannssøndagen, som i år er 31. januar.

https://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Bibeldagen_2021_Cuba.jpg

På bildet ser vi kubanere som nettopp har mottatt sin bibel på spansk, i stor skrift.
(Foto: Hans Johan Sagrusten)

Bibeltekstene for denne dagen handler om Guds ord. Det er ikke selvsagt at vi kan eie en bibel eller fritt lese i den. I år retter vi fokuset mot Cuba. Dette landet har de siste 20 årene opplevd en økende interesse for kristen tro. Og dermed har behovet for bibler i dette landet nærmest eksplodert, -- et land som har vært kommunistisk i to-tre generasjoner.

Det er ikke mulig å kjøpe bibler på Cuba. Det finnes ingen bokhandlere som selger bibler. Det er bare Bibelselskapet som kan distribuere bibler lovlig.

Ønsker du å støtte arbeidet til Det norske bibelselskap? send til gavekonto 3000.16.16869

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 14.01.2021