Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

Gudstjenesten i Egnund kapell 31. januar avlyses

Gudstjenesten avlyses dessverre på grunn av manglende plass til å ivareta smittevern i kapellet.
Denne søndagen er for øvrig en viktig dag i kirkeåret, og kalles såmannssøndagen. Du kan lese prekenteksten (Markus 4,26-34) her: https://bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster

Se også tidligere nyhetssak på denne siden (Bibeldagen 31. januar) om aksjonen for bibler til Cuba på såmannssøndagen.
Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 27.01.2021