Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

Betaling av årskontingent for menighetsbladet

I årets første utgave av menighetsbladet som nå er sendt ut til abonnentene utenbygds samt alle innenbygdsboende, ligger det en giro. Denne gjelder betaling av årspengene (kr. 300,-). Har du allerede betalt? Du kan også betale med VIPPS til 54 04 33.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 04.03.2021