Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 17 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
onsdag 20 desember
Folldal kirke
torsdag 21 desember
Folldal kirke
søndag 24 desember
Egnund kapell
11:00
Folldal Bo- og Servicesenter
Dalen kyrkje
Folldal kirke

Nyheter

Allehelgensmesse i Dalen kyrkje

Velkomne til gudsteneste på allehelgensdag, som i Den norske kyrkja blir feira første søndagen i november.   

Dette året inviterer vi til felles allehelgensmesse for Folldal i Dalen kyrkje søndag 5. november kl 11. Under gudstenesta minnast vi særskilt dei som det siste året er gravlagde på Dalen, Folldal og Egnund kyrkjegardar og gravplass. 
Koret Ekko/Heimklang tek del under messa, mellom anna med Andrew Lloyd Webbers Pie Jesu. 

Etter gudstenesta er alle velkomne til kyrkjekaffe i Fjellheim.

Publisert av: Jon Olav Ryen den 31-10-2023
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem