Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Livets gang

Gravferd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Kirkeofringer til Kirkens Nødhjelp og menighetsarbeidet i julen

Det er mulig å bruke VIPPS for å gi kirkeoffer (kollekt) både under gudstjenestene og ellers i forbindelse med julen. Bruk VIPPS 52 19 33 (for gudstjenenester i Folldal krk) eller 52 19 31 (Dalen krk), eller kontonummer 1885.17.48683. Merk betalingen hvilket formål og kirke det gjelder.

Gudstjenestene med tilhørende ofring er slik:

Julaften:
13.00  Folldal kirke. Offer til Kirkens Nødhjelp
14.30  Dalen kyrkje. Offer til Kirkens Nødhjelp
16.00  Folldal kirke. Offer til Kirkens Nødhjelp

1. juledag:
12.00  Folldal kirke. Offer til menighetsarbeidet

2. juledag:
11.00  Dalen kyrkje. Offer til menighetsarbeidet

På forhånd takk for alle bidrag! 

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 16.12.2020