Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Kontakt oss

KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke


 Solveig Elgevasslien
Daglig leder (kirkeverge) (70%) / menighetssekretær (10 %)
E-post: kyrkjevergen@folldal.kirken.no


https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Ansatte/Solveig_Elgevasslien.jpg
 

 Irina Grechaniuk
Organist (50%)
E-post: iryna.grechanyuk@gmail.com

 https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Ansatte/Irina_Grechaniuk.jpg
 
 Bård Høisen Lohn
Kirketjener, Folldal krk og Egnund kpl (60%) 
 
 
 https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Ansatte/Baard_Hoeisen_Lohn.jpg

 Jon Olav Ryen
Sokneprest (100%)
E-post: soknepresten@folldal.kirken.no

 https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Ansatte/Jon_Olav_Ryen.jpg

 

 

Frode Solly
Fagarbeider (50%) / menighetssekretær (10 %)
E-post: frode.solly@folldal.kirken.no


 

 

 https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Ansatte/Frode_Solly.JPG

 Mari Tallerås
Kirketjener, Dalen krk (25%)


 
https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Ansatte/Mari.jpg
 
 

 

/ menighetssekretær