Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Kirken i Folldal

Kirkene våre
Kirkegårder
Historikk
Menighetsråd og fellesråd
Prosti og bispedømme
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

"Vi synger og spiller julen inn" i Folldal kirke

Bygdas sang- og musikkrefter har sammen med Folldal barnehage og elever fra Folldal skole bidratt til en digital forestilling, som vises her via Folldalsportalen (gratis).

https://folldalsportalen.no/hor-julekonserten-fra-folldal/ 
(rull til nederst på siden)

Opptaket er fra Folldal kirke den 9. desember.  

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 20.12.2020