Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Aktiviteter

KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

Flere kan igjen samles i kirkene

Etter de siste bestemmelsene fra Regjeringen kan man samles inntil 100 personer i kirkene. Dette er imidlertid avhengig av kirkens størrelse.

Den lokale kirkeledelsen her i Folldal har bestemt følgende: Folldal kirke kan ta imot inntil 80 personer, Dalen kyrkje maksimalt 50, og Egnund kapell 10 personer. For Folldal og Dalens vedkommende gjelder antallet når noen fra samme familie sitter sammen; ellers noe færre. Dette for å ivareta avstandsbestemmelsene.

Disse bestemmelsene gjelder både gudstjenester (med dåp), begravelser og brylluper. 

Vi er dermed glade for at flere kan samles i kirkene igjen!
Velkommen til messe i Dalen kyrkje søndag 28. februar kl 11, samt salmekveld i Egnund samme dag kl 19 (her ber vi om påmelding til SMS 416 95 754).  

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 26.02.2021