Kalender
20 September
11:00 Gudstjeneste i Rondaheim
26 September
18:00 Gudstjeneste, Dalen kyrkje
27 September
11:00 Familiegudstjeneste, Dalen kyrkje
19:00 Gudstjeneste, Folldal kirke
04 Oktober
11:00 Gudstjeneste, Egnund kapell
18 Oktober
11:00 Familiegudstjeneste, Folldal kirke
21 Oktober
19:00 Musikkandakt, Folldal kirke
25 Oktober
19:00 Musikkandakt, Folldal kirke

 

Kirkene i Folldal åpner for gudstjenester igjen til pinse

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Dalen_Kyrkje/Flaggbilde_3.jpg

Flagget til topps 8. mai ved Dalen kyrkje (foto: Mari Tallerås). 

Vi ønsker velkommen til høytidsgudstjeneste 31. mai (pinsedag) kl 11 i Folldal kirke og morgenmesse 1. juni (andre pinsedag) kl 09.30 i Dalen kyrkje.

Det er utarbeidet en smittevernveileder som gjelder for alle landets kirker. De viktigste punktene i denne er:

  1. Maksimalt 50 personer (i tillegg til medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd.).
  2. Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand).
  3. Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. a slik at pkt. b kan ivaretas.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

  1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede.
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold.
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr. 

Vi kommer til å bruke salmebøker, fordi det vil gå lang tid (mer enn14 dager) mellom hver bruk. Det vil bli satt fram dispensere / flasker med desinfeksjonsmidler ved inngangen, i koret og i sakristiene.

 En lokal smittevernplan er under arbeid, og det vil bli slått opp info for «publikum» ved alle innganger.

  

 

 

  
Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 15.05.2020
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Kommunehuset
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL
Tlf. 62491000
E-post: kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem

Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2020 Folldal kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no