Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 4 desember
Dalen kyrkje
søndag 18 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
mandag 19 desember
Folldal kirke
Folldal kirke
lørdag 24 desember
Folldal Bo- og Servicesenter
Egnund kapell
Dalen kyrkje

Folldal kirkegård

Før 1749 gravla folldølene sine døde i Dovre eller i Lilleelvdalen (Alvdal). Første parsellen til egen kirkegård ble anlagt midt på 1700–tallet, da Folldals første kirke ble bygd på Krokhaug. Siste utvidelse av kirkegården ble vigslet i 2001. 

https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kirkegaard/Folldal_k.gaard_web_1.jpgNedenfor selve kirkegården finnes det en minnelund (bildet under) hvor noen av de eldre gravminnene er satt opp. Minnelunden ble rustet opp sommeren 2009.


https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kirkegaard/Varen_2010_2.jpg

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem