Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Livets gang

Gravferd
KALENDER

søndag 28 mai
Dalen kyrkje
mandag 29 mai
Folldal kirke
lørdag 3 juni
Folldal kirke
søndag 11 juni
Egnund kapell
søndag 18 juni
Folldal kirke
søndag 9 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 16 juli
Storvollen, Kakelldalen
søndag 23 juli
Uppigard Streitlien bygdetun

Vielse

 

Vielse 

Ekteskap inngås ved at to personer offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet, avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen i ekteskap, og dette erklæres å ha offentlig gyldighet (Ordning for vigsel 2017).

De som ønsker å gifte seg i kirken, tar i god tid kontakt med kirkekontoret (soknepresten@folldal.kirken.no eller 62 49 10 00) og avtaler tid og sted for vielsen. For at vigsel skal finne sted, må ekteparet og forloverne fylle ut egenerklæringer. Disse papirene fås hos folkeregisteret (www.skatteetaten.no). Før selve vigselen har paret en samtale med presten. Under denne samtalen avklares valg av salmer, og vi går igjennom ritualet, plassering i kirken og lignende spørsmål.

Organist bør ha beskjed om musikkønsker (bryllupsmarsj, evt. solo) en måned i forveien.

Dersom en av partene har bostedsadresse i kommunen, er det gratis å gifte seg i en av Folldals kirker. Hvis beg
ge bor utenfor Folldal kommune, koster det for tiden kr 3.000,–. 

Fra 1. mars 2020 tas det et depositum på kr. 1.500,– ved bestilling av vigsel i en av Folldals kirker. Depositumet betales tilbake etter at vigselen har funnet sted.
 
   


Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem