Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Gudstjeneste på bygdetunet

Søndag 24. juli er det friluftsmesse (setermesse) på Uppigard Streitlien bygdetun, som ligger ved RV 27 ca 7 km syd for Folldal sentrum.


Messa begynner kl. 11.00. Deretter, ca. kl. 12.00, er det som vanlig liv i stuguom, med håndverk, dans og mat.

Båret til dåpen: Under gudstjenesten på bygdetunet blir det dåp (illustrasjonsfoto).

Av: Eivind Vinje   Publisert: 19.07.2011