Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje
lørdag 18 september
Dalen kyrkje

Tro og tanke

Bibelen – hovedkilden for den kristne tro 

Den hellige skrift – Bibelen – består egentlig av 66 bøker. Disse bøkene, som er forskjellige i alder, form og innhold, utgjør til sammen grunnlaget for kristen tro, tenkning og kultur.

Ordet "bibel" kommer fra gresk, og betyr "bok". Bibelen består av to deler: Det gamle og Det nye testamentet.

Det gamle testamentet (GT, 39 bøker) forteller om skapelsen og de første menneskene på jorden (den såkalte urhistorien), og deretter om Israelsfolkets historie fram til de siste århundrene før Jesu fødsel. Underveis i GT hører vi om en fremtidig konge (Messias) for Israel. GT ble opprinnelig til på hebraisk.

Det nye testamentet (NT, 27 bøker) inneholder fortellinger, brev og andre skrifter som  hevder at Jesus fra Nasaret var den Messias GT hadde spådd om. Vi leser at Jesus var Guds sønn, at han etter sin gjerning på jorden ble korsfestet, døde og stod opp fra graven igjen etter tre dager. NT, som ble skrevet på gresk, reflekterer de første kristne menigheters tro, praksis og utfordringer fra aktuelle spørsmål som rådde den gang.

GT og NT har vært til trøst, kunnskap og inspirasjon for den kristne kirke til alle tider.

Det eldste skriftet i NT – 1. Tessalonikerbrev – regner man med ble skrevet ca år 50. Det yngste er antakelig Johannes' Åpenbaring, forfattet på slutten av det første århundre.

Bibelen kan du leseher.

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem