menighet
Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
Aktiviteter

KALENDER

s√łndag 21 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
s√łndag 11 august
D√łllia, Einunndalen
Eysteinkyrkja
s√łndag 25 august
Folldal kirke
s√łndag 1 september
Dalen kyrkje
s√łndag 8 september
Tron ungd.senter
s√łndag 15 september
Rondaheim
l√łrdag 21 september
Folldal kirke

Skole kirke

Kirken og skolen samarbeider

Vårt skolevesen har kirkelige røtter. Også i dagens samfunn har kirken og skolen mange felles møtepunkter. 

I Folldal samarbeider skole og kirke på flere vis. Med utgangspunkt i jevnlige planleggingsmøter hvor presten deltar sammen med lærerne, legges det halvårlige planer for skole– og kirkebesøk. Alle klasser er involvert i dette arbeidet hvert år. I tillegg kommer skolegudstjeneste før jul. Hvert klassetrinn kan velge mellom to opplegg (pr. 2022/2023): 

1. trinn   Julevandring i kirken eller klassebesøk (Skapelsen)
2. trinn   Påskevandring i kirken eller klassebesøk (Påsken i GT)
3. trinn   Pinsevandring i kirken eller klassebesøk (Kirkeårets fester og farger)
4. trinn   Skattejakt i min kirke eller Fra vugge til grav (kirkebesøk)
5. trinn   Klassebesøk (Jakobs sønner eller Roma – keisernes by)
6. trinn   Klassebesøk (Templet i Jerusalem eller Høytider og skrifter i jødedommen)
7. trinn   Klassebesøk (Profetene i GT eller Thomas, Peter og Paulus fra NT)
8. trinn   Kirkebesøk (Kirkebyggingen i 1882. Finne navn på benkene. Symbolikk. Kirketårnet)
9. trinn   Klassebesøk (Menneskesyn i verdensreligionene eller De ortodokse og katolske kirker)
10. trinn  Klassebesøk (Livets begynnelse og avslutning eller Menneskeverd)

Med innføringen av konfirmasjonen i 1736 startet forløperen til obligatorisk skole gang i Norge. Skolevesenet ble opprettet tre år senere for å danne grunnlag for konfirmasjonsopplæringen. Det var nødvendig å kunne lese og skrive for å tilegne seg kunnskapsstoffet som krevdes til konfirmasjonen.

Etter hvert ble skolen selvstendiggjort, og båndene mellom kirken og skolen ble løsere. Men selv i dagens sekulariserte samfunn har skole og kirke en felles kulturell plattform. De fleste i vårt land tilhører kristendommen i religiøs eller kulturell forstand, selv om også andre religioner og livssyn har fått mer å bety i dagens Norge.

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem